Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

3. 5. 2013 - Povinnosti fyzických osob při pálení klestí a rozdělávání ohňů

Vážení spoluobčané z důvodu, že byl v našem městě v posledních dnech zaznamenám větší počet různých ohňů na vašich zahradách, kterými řešíte spalování např. větví a listí. Tak je třeba vám předat několik níže uvedených rad a pravidel.

Pří pálení hromad klestí a dalšího biologického odpadu. Je třeba počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti ( ČSN730804 ) od budov a hořlavých materiálů, spalování provádět pod dozorem dospělých osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo. Je vhodné nahlásit pálení hromad klestí a dalšího biologického odpadu předem na operační středisko příslušného územního odboru   (http://www.hzsoul.cz/paleni2/?menu=3), nebo místní jednotce sboru dobrovolných hasičů ( tel. 606531538, e-mail : has@mujilove.cz ) , uvést místo pálení, čas, zodpovědnou osobu a její číslo mobilního telefonu. Ohlášení je vhodné učinit v den pálení. Možné je také si domluvit požární dozor s místními jednotkou sboru dobrovolnými hasiči.

Závěrem upozorňuji, že v případě nedodržení výše uvedených zásad, kdy dojde k požáru, se pachatel dopouští porušení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 1 písm. A) a tímto jednáním naplňuje skutkovou podstatu přestupku na úseku požární ochrany dle § 78 odst. 1 písm. L) dle výše citovaného zákona, za který lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.

Mošner Pavel - velitel JSDHO Jílové -Modrá

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit