Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

12. 4. 2013 - OZNÁMENÍ - Zahájení zjišťovacího řízení přeložky silnice

Odbor správy majetku a životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru přeložky silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice).

 

 

Městský úřad Jílové
odbor správy majetku a životního prostředí
Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
 

o z n a m u j e


zahájení zjišťovacího řízení záměru: „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů


Veřejnost má právo nahlížet do oznámení na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, přízemí dveře č. 13, po dobu 15 kalendářních dnů


od 12.04.2013 do 29.04.2013


v pondělí a středu od 8.00 – 16.30 h, v ostatní dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 557 727.

Své písemné vyjádření může každý zaslat na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Další informace o probíhajícím řízení jsou rovněž k dispozici na internetové adrese agentury CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru ULK834.

 

 

 

Petra Drugová v.r.
vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí
 

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit