Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

26. 10. 2012 - Zhodnocení sezóny 2012 na městském koupališti v Jílovém

Bližší informace ke zhodnocení sezóny 2012 na městském koupališti v Jílovém najdete uvnitř aktuality.

Přípravné práce na letní provoz koupaliště prováděli pracovníci OMH již od března. Před zahájením provozu za teplých a suchých dnů jsme zaspárovali polovinu dna velkého bazénu, která zůstala od r.2010 nezaspárována. Toto opatření by mělo omezit značný únik vody dny a stěnami bazénů, avšak stavební stav je již tak špatný, že úniku vody nezabrání nic jiného, než celková rekonstrukce.

Dalším problémem je absence vybavení našeho koupaliště všemi moderními technologiemi – např. filtrace, recirkulace, automatické dávkování chemikálií, brodítka před vstupem do bazénů, a další, takže již nesplňujeme podmínky současné legislativy. Vyhláška MZ č. 135/2004 Sb., která byla nahrazena Vyhláškou č. 292/2006 Sb., umožňovala provozovatelům uvést svá zařízení do souladu s předpisy v uvedeném přechodném období. Avšak Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. již přechodné období zrušila. Předběžné návrhy firem, které se rekonstrukcemi koupališť a aquaparků zabývají, jsou 20 milionů a více. Investice v takovéto výši, je za stávající situace (nejistota - proplacení dotace za revitalizaci náměstí), a také s ohledem na využitelnost areálu 3 až 4 měsíce v roce, pravděpodobně nerealizovatelná. Tuto sezónu jsme tedy naposledy mohli koupaliště podmínečně provozovat, bylo však nezbytné splnit požadavek hygieniků na dostatečnou obměnu vody.

Protože cena vody každý rok stoupá, spotřeba vzhledem k úniku rovněž, hledali jsme možnosti, jak uspořit, nebo alespoň zamezit zvyšování nákladů. Za tímto účelem jsme posílili přívod vody na koupaliště, které je jinak napájeno pouze z vodovodního řadu, vlastním zdrojem z vodojemu „Za tratí“. Využili jsme studii zpracovanou v r. 2011, která obsahuje dva návrhy trasy, obě s předběžnými realizačními náklady cca 1.900.000,- Kč bez DPH. Abychom nevynakládali tak vysoké prostředky bez jistoty úspěchu, bylo potřeba provést zkoušku, včetně zjištění vydatnosti zdroje.

Jednu trasu letos na jaře vyzkoušeli dobrovolní hasiči se svými kolegy z okolních obcí, avšak s ohledem na převýšení bylo nutno použít čerpadel. Obrátili jsme se na hydrogeologa, který stanovil dlouhodobou čerpací zkoušku s termínem dokončení nejpozději do konce října 2012. Město zakoupilo 800 m polypropylenového potrubí za 42.720,- Kč, které nám za 9.249,- Kč pospojovali pracovníci SČVaK, a.s., a toto potrubí jsme položili v druhé variantě trasy dle studie. Tím jsme docílili toho, že jsme připouštěli do velkého bazénu 1L za vteřinu, 24 hodin denně, po celou dobu provozu koupaliště. Zkouška tedy byla úspěšná, bude tedy možno zahájit práce na projektové dokumentaci se všemi náležitostmi pro stavební povolení. Dne 25.10.2012 bylo, v souladu s podklady hydrogeologa, potrubí částečně demontováno, aby nám ho předpovídané mrazy neroztrhaly.


Pro zajímavost uvádíme přehled návštěvnosti a tržby v letošní sezóně. Dětské vstupné bylo 10,- Kč, pro dospělé pak 25,- Kč.
 

Tabulka dnů provozu, počtu návštěvníků a tržeb v sezóně 2012:

Měsíc

Dny provozu

Počet

návštěvníků

Tržba (Kč)

rekord

 návštěvníků

Datum

 
Červen
 
4
   Děti: 180   
 6.975,-
210
30.6.2012
 Dospělí: 207     
 
Červenec
 
17

       Děti:   938

45.030,-
281
26.7.2012
 Dospělí: 1 426
Srpen

(+ 2 dny v září)

 
25
    Děti: 763
42.655,-
459
20.8.2012
Dospělí: 1 401

Celkem:

46

4.915

94.660,-

 
 

 

Celkové náklady na letošní provoz koupaliště odhadujeme na 800.000,-, přesně je budeme znát po obdržení konečného vyúčtování za energii a vodu.

Na závěr uvádíme, že máme pouze dvě možnosti řešení nevyhovujícího stavu koupaliště. Tou první je celková rekonstrukce, byť na etapy rozložená do více let dle finančních možností města, která si však vyžádá uzavření koupaliště alespoň na jednu sezónu. Druhou možností je provozovat areál jako letní sportoviště, jehož součástí by byla požární nádrž.

 

za OMH H. Javůrková, Bc. D. Ehlová

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit