Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

23. 3. 2012 - ZMĚNA CENÍKU ZPOPLATNĚNÝCH ODPADŮ OD 1.4.2012

Město Jílové je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech původcem komunálních odpadů, které občané odloží na místa k tomu určená. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybírá město místní poplatek. Mimo komunálních odpadů občanům ovšem vznikají i další odpady. Některé z nich jsou městem zpoplatněny na základě ceníku schváleného radou města. Od 1.4.2012 dochází k určitým změnám v uvedeném ceníku.

 

Pneumatiky

Na pneumatiky se vztahuje zpětný odběr dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. To znamená, že pneuservisy by měly staré pneumatiky odebírat zdarma. Pokud tak neučiní, má občan města Jílového možnost odevzdat 8 ks pneumatik ročně zdarma do sběrného dvora. Za jednu pneumatiku bez disku město zaplatí svozové firmě 51,- Kč, ovšem za pneumatiku s diskem zaplatí 73,- Kč. Proto dochází od 1.4.2012 ke zpoplatnění pneumatik s diskem, za jednu pneumatiku s diskem dovezenou do sběrného dvora bude vybírán poplatek 70,- Kč.


 

Elektrozařízení

Další změna se dotkla odevzdávaných elektrozařízení, např. lednice, televize, pračka, myčka, žehlička, vysavač, tiskárna, monitor, videokamera, DVD přehrávač, sekačka apod. Pokud město předá kolektivním systémům úplné (kompletní) elektrozařízení, nemusí za něj platit žádný poplatek, ale navíc ještě obdrží finanční odměnu (v roce 2011 činila 15 758,- Kč). V případě, že město nechává odvážet neúplná elektrozařízení, musí za ně zaplatit nemalé částky (např. za jednu televizi 420,- Kč nebo za jednu lednici 630,- Kč atd.). Od 1.4.2012 se bude ve sběrném dvoře vybírat poplatek za nekompletní lednici 200,- Kč, za nekompletní televizi nebo monitor 100,- Kč a za nekompletní ostatní elektrozařízení 50,- Kč za kus.

 

Z výše uvedených důvodů Rada města Jílového dne 8.2.2012 schválila upravený ceník s účinností od 1.4.2012. Původní ceník se rozšířil o poplatky za nekompletní elektrozařízení a za pneumatiky s diskem. V tabulce uvádíme kompletní ceník zpoplatněných odpadů městem Jílové platný od 1.4.2012.

 

 

Kód odpadu

 

Druh odpadu

 

Cena vč. DPH

 

Měrná jednotka

17 01 07, 17 05 04

stavební suť, zemina, kamení

120,-

Kč / t

17 06 01

eternit, asf. lepenka

720,-

Kč / t

16 01 03

nadlimitní množství pneumatik

(limit je 8 ks/osoba/rok)

50,-

Kč / ks

16 01 03

pneumatika s diskem

70,-

Kč / ks

16 01 19, 16 01 22, 16 01 99

objemný odpad z automobilů

2 040,-

Kč / t

16 02 11

nekompletní lednice

200,-

Kč / ks

16 02 13

nekompletní televize, monitor

100,-

Kč / ks

16 02 13

nekompletní ostatní elektrozař.

50,-

Kč /ks

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit