Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

9. 3. 2012 - Nábor členů do jednotky SDH obce Jílové – Modrá

Za účelem rozšíření řad členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá ( dále jen „jednotka“), vyhlašuji nábor nových členů jednotky.

V případě zájmu a splnění níže uvedených požadavků se prosím dostavte po telefonické domluvě ( tel. 606 531 538 ) na MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280 ( III NP. místnost č. 44  ).

 

Jednotku  obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Město Jílové se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zastoupeným místostarostkou města Ing. Olgou Hrebičkovou uzavírá s jednotlivými členy dohodu o členství v jednotce. Po uzavření dohody členům vyplívají níže uvedené úkoly.

Úkoly člena jednotky:

1.      Při vyhlášení požárního poplachu ve městě se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice.

2.      Podle rozkazů velitele provádět požární zásah, případně jiné záchranné práce.

3.      Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů   jednotky.

4.      Pravidelně, jedenkrát ročně se podrobit zdravotní prohlídce zaměřené na posouzení způsobilosti vykonávat činnost člena jednotky.

5.      Při zásahu, výcviku a údržbě používat osobní výstroj, výzbroj a ochranné prostředky.

6.      Na výzvu velitele jednotky se podílet na údržbě požární techniky a jiných věcných  prostředků požární ochrany, a to zejména po zásahu.

 Předpoklady:

 Absolvování základní odborné přípravy v souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., „o požární ochraně“

Odborná příprava je nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, a každý nový člen je povinen ji absolvovat nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO a to prostřednictvím velitele jednotky.

 Další požadavky:

 

  • trvalý pobyt ve městě Jílové
  • trestní bezúhonnost
  • zdravotní stav bez omezení
  • psychická stabilita
  • fyzická zdatnost

 

Výhodou:

  • řidičské oprávnění skupiny C,E
  • členství ve sdruženími působícím na úseku PO nebo bývalý člen SDH např. zkušenosti z mládežnických kategorii ( požární sport ). 

 Důležité upozornění:

Plnění úkolů člena jednotky je velmi časově náročné a veškeré činnosti jsou prováděny bez nároků na finanční ohodnocení. Obec, jako zřizovatel jednotky může členům za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech poskytnout odměnu.

  

 

V Jílovém 23.2.2012                                                                      Mošner Pavel

                                                                                           velitel JSDHO Jílové – Modrá

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit