Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

9. 2. 2012 - Oznámení záměru "Rozšíření provozu galvanovny"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - zveřejnění Informace o oznámení záměru zařazeného v kategorii II

Jako dotčený územní samosprávný celek zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, oznámení záměru podle § 6 cit. zákona k záměru

"Rozšíření provozu galvanovny“

zařazeného do bodu 4.2 kategorie II přílohy č. 1 zákona.
Oznamovatelem je firma Denas Děčín, spol. s r.o., Teplická 97, 405 05 Děčín.

Umístění záměru:
kraj: Ústecký
obec: Jílové
k.ú.: Jílové u Děčína

Oznámení záměru je k nahlédnutí na Městském úřadě Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, kancelář č. 9, po předchozí telefonické domluvě s Petrou Drugovou (tel. 412 557 727).
Dále jsou informace o řízení k dispozici na internetové adrese: http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp pod kódem ULK776.

Informace o oznámení je zveřejněna v termínu

od 9. 2. 2012 do 24. 2. 2012

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.

Petra Drugová
vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit