Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

9. 3. 2009 - Městu je pětačtyřicet

Říkáte si, že je v tom nadpisu nějaká chyba? Vloni se oslavovalo 660. výročí první písemné zmínky o Jílovém, tak jakápak pětačtyřicítka? Ba ne, všechno je v pořádku. Ta číslovka „45“ do nadpisu opravdu patří. Zalistujte s námi ve starých dokumentech a rázem bude po záhadě.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích má ve svých pokladech mimo jiné materiály Severočeského krajského národního výboru Ústí nad Labem z let 1949 – 1990. My nahlédneme do dvou z nich.
Nejdříve do „Návrhů a důvodové zprávy k organizačním záležitostem pro 23. plenární zasedání Severočeského KNV dne 4. 3. 1964“, které připravila Rada Severočeského KNV. Pod písmenem b) nalezneme návrh na zřízení šesti dalších městských národních výborů v okrese Děčín: „Podle ustanovení odst. 3, § 13 zákona o národních výborech z 25. 5. 1960 č. 65 Sb., působí městské národní výbory ve městech, která jsou sídly krajů a okresů a v ostatních velkých obcích městského charakteru, které určí krajský národní výbor. V tomto smyslu předložila rada ONV v Děčíně návrh, aby za městské národní výbory v tomto okrese bylo určeno těchto dalších 6 obcí: Jiříkov, Krásná Lípa, Velký Šenov, Boletice, Jílové a Mikulášovice. Všechny tyto obce mají charakter města, jak pokud jde o zástavbu a počet obyvatel, tak i pokud jde o hospodářský a kulturní život a jsou přirozenými spádovými středisky. Rada KNV tento návrh doporučuje, neboť odpovídá zásadám, podle kterých bylo určeno všech dosavadních 49 městských národních výborů v Severočeském kraji. Schválením návrhu zvýší se počet MěNV v kraji na 55, přičemž v okrese Děčín dosáhne počtu 12.“
Následují charakteristiky jednotlivých navrhovaných měst. Jílovému je věnován tento popis: „Počet obyvatel 3.429, počet obytných budov 725. Většina obyvatel je zaměstnána v místních průmyslových závodech (SEPAP a SPOJKER). Je zde hustá síť provozoven různých služeb obyvatelstvu (družstva a MNV), pobočka spořitelny, pošta atd., dále zdravotní středisko, lékárna, rozvětvená distribuční síť, devítiletá škola, 3 mateřské školy, 3 jesle, odborná zemědělská škola učňovská, kino, kulturní dům, sportovní stadion, koupaliště. Obec je rekreačním střediskem a východiskem do oblasti Sněžník a Tisá.“
Druhým dokumentem, do kterého nahlédneme, je samotné usnesení 23. plenární zasedání Severočeského krajského národního výboru ze dne 4. 3. 1964. V části III. je psáno: „V organizačních záležitostech schválilo plenární zasedání tato opatření: a) podle ustanovení odst. 3, § 13 zákona o národních výborech č. 65/1960 Sb., u r č i l o tyto další městské národní výbory na okrese Děčín: Jiříkov, Krásná Lípa, Velký Šenov, Boletice, Jílové, Mikulášovice …“
Už pětačtyřicet let je Jílové MĚSTEM. Popřejme mu, aby se v plné kráse a síle dožilo jubilejní padesátky. V roce 2014 to bude zajímavá příležitost pro nějakou báječnou oslavu.
 

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit