Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

28. 12. 2020 - Svoz odpadu na přelomu roku

Na přelomu roku jsou dva liché týdny za sebou, neboť rok 2020 končí 53. týdnem a rok 2021 začíná 1. týdnem. Bližší informace ke svozu směsného odpadu a pytlů s tříděným odpadem naleznete uvnitř aktuality.

 

SMĚSNÝ ODPAD

Svoz nádob se směsným odpadem bude na přelomu roku probíhat dle následujících pravidel.


53. týden: 28.12.2020 - 03.01.2021 … lichý týden

- pondělí 28.12.2020 - všechny nádoby v Modré (kromě malých uliček), v Kamenci a na Sněžníku

- pátek 1.1.2021 - nádoby se svozem 1x týdně v malých uličkách a na Horním Jílové  

- pondělí 28.12.2020 - nádoby se svozem 1x týdně ve zbývajících částech města


1. týden: 04.01.2021 - 10.01.2021 … lichý týden

- v tomto týdnu budou svezeny v celém městě všechny nádoby bez ohledu na danou četnost vývozu, tzn. nádoby se svozem 1x týdně i se svozem 1x za 14 dní

 

Od 2. týdne (tj. od 11.01.2021), budou při svozu nádob se směsným odpadem s četností 1x za 14 dní již dodržovány svozy podle městské lokality a typu týdne (sudý nebo lichý). Vývozní dny nádob na směsný odpad a rozdělení lokalit zůstávají totožné jako v roce 2020.

 

Modrá (kromě malých uliček), Kamenec, Sněžník:

- při svozu 1x týdně – každé pondělí

- při svozu 1x za 14 dní – lichý týden v pondělí

Malé uličky, Horní Jílové:

- při svozu 1x týdně – každý pátek

- při svozu 1x za 14 dní – sudý týden v pátek

Zbývající části města:

- při svozu 1x týdně – každé pondělí

- při svozu 1x za 14 dní – sudý týden v pondělí


Svoz směsného odpadu probíhá i ve dnech státních svátků. Nádoby na směsný odpad (tj. popelnice) musí být označeny příslušnou známkou s vyznačením četnosti vývozu. Upozorňujeme, že u neoznačených nádob neprobíhá svoz odpadů.

 

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

 

Svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel na papír nebo plast s tetrapaky, oranžový pytel na tetrapaky = nápojové kartony) probíhá u rodinných domů (kromě Sněžníku) sudý týden v pátek. V letošním roce připadá poslední svoz na pátek 25.12.2020.

 

V roce 2021 bude svoz probíhat také v sudé týdny, proto se začne v pátek 15.1.2021, pak budou následovat svozy 29.1., 12.2., 26.2., atd.

 

Před odložením do pytle vytříděný odpad co nejvíce zmenšete na jeho objemu, tzn. PET láhve sešlápněte, papírové a kartonové obaly rozložte nebo rozřezejte na menší části, apod. Rozložené kartonové obaly i jiný vytříděný papír je možné zdarma odevzdat na sběrném místě odpadů (sběrný dvůr) na adrese Modrá 107 (ulice Nábřeží).

 

Někdy se stane, že pytel není odvezen, a důvodů, proč tomu tak je, může být několik:

- pytel byl přistaven ke svozu pozdě - svoz probíhá v příslušný pátek od ranních 6.00 h,

- pytel nebyl řádně zavázán (nejlépe na uzel), nebo byl pytel nějak poškozen (při následné manipulaci může dojít k vypadávání vytříděného odpadu),

- pytel byl umístěn na méně viditelné místo (např. za zaparkované auto).

 

Pokud jste přistavili pytel včas, byl na viditelném místě, nepoškozený a řádně zavázaný, a přesto vám nebyl odvezen, kontaktujte odbor správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové, p. Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

 

Svoz pytlů s tříděným odpadem probíhá výměnným způsobem. Posádka svozové firmy odebere řádně zavázané pytle a zanechá na místě stejný počet prázdných pytlů. S umístěním, kam odložit prázdné pytle, mívá posádka problémy. Někdo by rád našel pytle v poštovní schránce, jiný je tam ovšem nechce, neboť se do ní pak nevejde pošta. Někomu vyhovuje vhozený pytel na zahradu, jinému ovšem ne, neboť má na zahradě psa, který prázdné pytle roztrhá. Posádka tedy dává pytle podle konkrétní situace např. pod víko popelnice, mezi plaňky plotu, apod.

 

Může se ovšem stát, že náhradní pytle z nějakých důvodů na místě nenajdete. Prázdné pytle na tříděný odpad jsou k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové, 1. patro, kancelář č. 21, p. Drugová (kontaktní údaje viz výše), kde si je můžete v úřední hodiny, nebo po předchozí domluvě i v jinou dobu, vyzvednout.

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit