Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

2. 2. 2009 - Příspěvek pro seniory

Zastupitelstvo města Jílového svým usnesením ze dne 27. 1. 2009 schválilo příspěvek z rozpočtu města na na jízdenky Dopravního podniku města Děčína, a.s., pro občany s trvalým pobytem v Jílovém ve věku 70 let a starší, a to do výše 500,- Kč na jednu osobu pro období roku 2009.

- Dle platných přepravních podmínek Dopravního podniku města Děčína mohou na linkách městské hromadné dopravy ve městě Děčíně cestovat lidé ve věku 70 let a starší bezplatně. Tato možnost se vztahuje nejen na občany Děčína, ale také na návštěvníky z jakéhokoliv jiného místa Evropské unie, tedy i na občany z Jílového. Jedinou podmínkou pro uplatnění této možnosti je vlastnictví příslušné čipové karty.
- Cestu autobusem z Jílového a všech jeho částí na „hranici“ města Děčína, tj. na „hranici“ bezplatného pásma musí všichni cestující, tedy i lidé ve věku 70 let a starší, pochopitelně zaplatit.
- lidé ve věku 70 let a starší, s trvalým pobytem v Jílovém si mohou zdarma vyzvednout v předplatní kanceláři Dopravního podniku města Děčína (autobusové nádraží, naproti Hypernově) čipovou kartu, která jim umožní bezplatné využívání linek městské hromadné dopravy v Děčíně,
- k převzetí uvedené čipové karty je zapotřebí pouze platný občanský průkaz, o vyfotografování občana a zpracování karty se již plně postarají pracovníci předplatní kanceláře,
- veškeré náklady spojené s vystavením karty uhradí město Jílové ze svého rozpočtu, senioři nebudou při převzetí karty nic platit,
- senioři, kteří již uvedenou kartu vlastní, ji mohou samozřejmě i nadále využívat, její pořízení však nebude zpětně proplaceno z rozpočtu města Jílového,
- senioři, kteří uvedenou kartu již vlastní nebo si ji pořídí po 1. 2. 2009 dle výše popsaných pokynů, si mohou na tuto kartu „nabít“ hodnotu do 500,- Kč, tato částka bude uhrazena z rozpočtu města Jílového, senioři nebudou při „nabíjení“ karty nic platit,
- z této částky budou seniorům postupně odčítány hodnoty jízdného z Jílového a všech jeho částí na „hranici“ města Děčína, tj. na „hranici“ bezplatného pásma a také hodnoty pro cestu zpáteční, počítačové odbavovací strojky v autobusech dokáží přesně rozlišit „hranici“ bezplatného pásma a pásmo placené,
- lidé ve věku 70 let a starší tak budou moci až do vyčerpání „nabité“ částky využívat autobusové spoje do Děčína bezplatně, po vyčerpání „nabité“ částky si mohou pochopitelně na kartu znovu „dobít“ na vlastní útratu,
- karta seniorů je nepřenosná, je jmenovitě vydána na daného občana.

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit