Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

24. 1. 2011 - OZNÁMENÍ o konání zasedání Zastupitelstva města

Starosta města podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Jílového

svolaného starostou města Miroslavem Kalvasem
v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
místo a datum konání
úterý 25. ledna 2011 od 16,00 hodin
v budově Jílovského zámku

(1. patro, velký sál)
Mírové nám. 39, Jílové.


Program zasedání

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ZMJ č. 2 ze dne 15. 12. 2010
3. Schválení programu 3. zasedání ZMJ
4. Kontrola úkolů
5. Interpelace
6. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města
7. Zveřejňování zápisu ZMJ, zaznamenávání výsledku hlasování
8. Zásady pro odměňování členů zastupitelstva města, rady města, předsedů výborů a komisí a členů výborů a komisí a neuvolněné místostarostce
9. Dotační tituly 2011
10. Jílovské slavnosti 2011
11. Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Jílového k věcem nemovitým
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání zastupitelstva města veřejná.

Jílové dne 17. 1. 2011

Miroslav Kalvas, v.r.
starosta města

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit