Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

7. 12. 2018 - Cena města Jílové

Žádáme občany, aby podali návrhy na udělení Ceny města Jílové do 31. prosince 2018 v písemné formě prostřednictvím podatelny města Jílové nebo elektronicky na adresu: podatelna@mujilove.cz do stejného termínu. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, instituce, kolektivy, orgány města či jiné subjekty.

Návrh na udělení Ceny města Jílové (dále jen „Cena“) musí být podán písemně nebo elektronicky a musí obsahovat:

- identifikaci kandidáta (v případě osoby jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, v ostatních případech přesný název a sídlo subjektu, případně identifikační číslo nebo obdobný údaj),

- konkrétní odůvodnění, za jaké zásluhy, činnost nebo dílo kandidáta je podáván návrh na udělení Ceny,

- onačení subjektu, který podává návrh na udělení Ceny. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, podpis. Právnická osoba nebo jiné subjektu uvedou v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, podpis.

- kandidát na cenu musí být občanem města Jílové.

 

Cena města Jílové je morálním oceněním udělovaným za zvlášť vynikající zásluhy o rozvoj města nebo jeho propagaci v České republice nebo v zahraničí, nebo za významnou činnost nebo dílo v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch občanům města, nebo mající i celospolečenský význam. Cenu lze udělit fyzickým nebo právnickým osobám, institucím, kolektivům či jiným subjektům. Cena může být udělena in memoriam, odměnu obdrží nejbližší příbuzní.

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit