Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

19. 11. 2018 - Nepoužitelná léčiva, injekční stříkačky a jehly

Kam odnést nepoužitelná léčiva, injekční stříkačky a jehly, se dozvíte uvnitř aktuality.

Nepoužitelná léčiva je povinna převzít jakákoliv lékárna. Takovým léčivem se rozumí léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná. Nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů musí být odstraněna tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat, případně životního prostředí.

Lékárny mají přebírat také použité injekční stříkačky naplněné léčivým přípravkem z výroby. To znamená, že injekční stříkačka je současně obalem daného léčiva a i po aplikaci v ní nějaký „zbytek“ léčivého přípravku zůstává, tudíž můžeme hovořit o nespotřebovaném léčivu a jeho obalu.

Ostatní použité injekční stříkačky a jehly (např. jehly z inzulínových per diabetiků), které patří mezi zdravotnické prostředky, mají převzít k likvidaci od pacienta lékaři, kteří danou léčbu předepsali, nebo by měla být možnost odevzdat je na stanovená shromažďovací místa pro nebezpečný zdravotnický odpad ve zdravotnických zařízeních (např. nemocnice, poliklinika apod.). Tento odpad, který vzniká v důsledku léčby pacienta, je třeba odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána.

Od letošního prosince bude možné použité injekční stříkačky a jehly odevzdat do speciální nádoby ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu Group CZ, Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit