Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

17. 11. 2010 - Význam Sborů dobrovolných hasičů obcí

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Je zde nutno připomenout, že dost často dochází k záměně pojmů „Sbor dobrovolných hasičů“ s „jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce“.

V prvním případě se jedná o organizační článek občanského sdružení Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí.

Kdežto jednotku SDH obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.
Jednotka SDH Jílové - Modrá je v plošném pokrytí zařazena v kategorii JPO III a z toho také plynou povinnosti, které její členové plní bezezbytku. Jednotku mimo hasičů tvoří také technika a další prostředky a vybavení, kterým jednotka disponuje, a které je nezbytné pro úspěšný zásah. Tato technika a další prostředky musí být, tak jako hasiči akceschopná. Z toho plyne důležitá odborná příprava hasičů a údržba techniky.
V současné době již není úkolem jednotek požární ochrany pouze hasit požáry. Tak jako všechny jednotky požární ochrany, tak i Jílovští hasiči vyjíždějí k událostem, kde je ohrožen život lidí, zvířat, kde dochází k ohrožení nebo větším škodám na majetku, nebo kde je ohroženo životní prostředí důsledkem mimořádné události. Zasahujeme tak u požárů, dopravních nehod, technických havárií, živelných pohrom. Nemalým objemem zásahových prací jsou tzv. technické pomoci, kde jednotka odstraňuje nebezpečné stavy. Nezanedbatelně roste také význam jednotek na poli civilní ochrany
Jednotka SDH Jílové – Modrá, patří k nevytěžovanějším v rámci jednotek SDH obcí působících na území okresu Děčín. Čemuž napovídá výčet zásahu, který od začátku roku čítá přes 80 událostí.. Hasiči v Jílovém mají spoustu činností i mimo zásahovou oblast. Například pomáhají při organizaci akcí pořádaných městem nebo jinými organizacemi, jsou městu ku pomoci v ostatních případech, kde může pomoci jejich výcvik, technika a zkušenosti.

Mošner Pavel - velitel JSDHO Jílové - Modrá 

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit