Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

11. 11. 2018 - VIZE ROZVOJE MĚSTA

Vážení spoluobčané, město Jílové přistoupilo k vytvoření jednoho ze strategických dokumentů města, konkrétně vypracování VIZE ROZVOJE MĚSTA. Cílem dokumentu, který pro nás zpracovává na základě smlouvy o dílo společnost City Upgrade, s.r.o., je ucelený náhled na město, jeho potenciály, ale i bariéry a vytvoření vize, tedy dlouhodobých témat, která pomohou zkvalitnit život ve městě a posílí jeho jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a průzkumy. Výsledkem bude soubor jednoduchých architektonických studií, který bude nastiňovat konkrétní plány, jež budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové cíle i diskuzní témata. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o Vaši spolupráci, neboť na základě výsledků bude rozhodováno o podobě města na dalších mnoho let. Více informací naleznete v příloze. Bc. Tomáš Sosna referent investic

Vize rozvoje města

 

Vážení spoluobčané,

město Jílové přistoupilo k vytvoření jednoho ze strategických dokumentů města, konkrétně vypracování VIZE ROZVOJE MĚSTA. Cílem dokumentu, který pro nás zpracovává na základě smlouvy o dílo společnost City Upgrade, s.r.o., je ucelený náhled na město, jeho potenciály, ale i bariéry a vytvoření vize, tedy dlouhodobých témat, která pomohou zkvalitnit život ve městě a posílí jeho jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a průzkumy. Výsledkem bude soubor jednoduchých architektonických studií, který bude nastiňovat konkrétní plány, jež budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové cíle i diskuzní témata.

 

Celý proces má několik fází, z níž tou první je anketa a analýza.  Zpracovatel se seznámí s Vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načte již hotové projekty ve městě a prostuduje historické prameny. Výsledky ankety zpracuje. Následovat budou terénní průzkum a rozhovory. Po teoretickém poznání města se zpracovatel vydá za Vámi. Projde městem, na místě ho zmapuje a zanalyzuje. Dojde také k ověření odpovědí v anketě, a k setkání s obyvateli. Ve městě stráví zástupci společnosti delší čas, jen tak budou moci sledovat jeho fungování v různých denních dobách. Poté nastane čas na samotné zpracování vize. Nastudované podklady a výsledky průzkumu jsou zpracovány do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

 

Poslední částí je prezentace vize. Odevzdáním vize totiž práce pro architekty nekončí! Výsledky jsou prezentovány vedení města i Vám, občanům.

 

Výsledky zjištění by neměly v žádném případě zapadnout, naopak, měly by započít společnou práci na budoucím rozvoji města, být základním, tedy strategickým podkladem pro další dokumenty, jakým je třeba územní plán.

 

Anketu lze elektronicky vyplnit do 11. 11. 2018 na tomto odkaze:

 

http://www.jilove.cityupgrade.cz

 

V následujících měsících se Vám také může stát, že budete osloveni, třeba na ulici, se žádostí o Vaše detailnější názory na tvář našeho města. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o Vaši spolupráci, neboť na základě výsledků bude rozhodováno o podobě města na dalších mnoho let.

 

Bc. Tomáš Sosna

referent investic

 

 

Vložil(a): Ing. Ivana Bílková

Přehled aktualit