Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

16. 8. 2018 - Členství v okrskových volebních komisích

Občané, kteří mají zájem o členství v okrskových volebních komisích (OVK) pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a nebudou delegováni zaregistrovanou volební stranou, se mohou předběžně hlásit: osobně (kancelář č. 2 v přízemí MěÚ Jílové - p. Némová), telefonicky (412 557 714 - p. Némová) nebo e-mailem (evo@mujilove.cz). Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, který alespoň v den slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. Členem nemůže být kandidát pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena a také ani zmocněnec volební strany.

Vložil(a): Ing. Ivana Bílková

Přehled aktualit