Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

11. 11. 2010 - Končí platnost většiny nájemních smluv na pronájem pozemků z majetku města Jílového

Platnost většiny nájemních smluv uzavřených za účelem pronájmu pozemků z majetku města Jílového končí k 31. 12. 2010.

Pokud smlouva k tomuto datu končí a nájemce má zájem dále užívat pozemek města, který byl předmětem nájmu, a to shodným způsobem uvedeným v původní nájemní smlouvě, a zatím nepožádal o prodloužení nájemního vztahu, nechť doplní a podá  žádost o uzavření nájemní smlouvy na další nájemné období (1. 1. 2011 – 31. 12. 2020). Bude vypracována nová nájemní smlouva s platností do 31. 12. 2020, kde bude ponechán předmět pronájmu ve shodném rozsahu, eventuelně bude upraveno roční nájemné, a to v souladu se sazebníkem cen nájemného, jehož účinnost se datuje od 31. 8. 2010.
Žádosti je možné zaslat poštou na MěÚ Jílové, OSMSÚ – pozemky, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, doručit osobně do podatelny MěÚ Jílové, nebo zaslat elektronicky na podatelna@mujilove.cz. Nové smlouvy budou k převzetí v průběhu ledna. Podmínkou k jejich uzavření je, aby žadatel nedlužil městu (poplatky, nájemné atpod.).

(OSMSÚ-Hu)

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit