Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

18. 7. 2018 - DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: Dělník čištění města

 

                         

Veřejná výzva

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje

veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice:

Dělník čištění města

 

(zařazený do Odboru místního hospodářství MěÚ Jílové)

                                                                                                                                                                             č .j.:  JIL/5274/2018/TAJ

Popis práce:                         

- výkon manuálních prací v rámci údržby a zajištění čistoty města, správy a údržby místních komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení, městské zeleně, popř. dalšího majetku ve vlastnictví města (např. městské koupaliště, hřbitovy, bytové domy, pozemky, mobiliář aj.);

-   obsluha, oprava a údržba svěřené techniky; řízení motorových vozidel sk. B, C, T, včetně nakládky a vykládky přepravovaných břemen; vykonávání zimní údržby komunikací – mechanické, ruční (práce v noci); zahradnické práce, vodoinstalatérské, truhlářské, zámečnické, zednické, malířské, natěračské a jiné opravárenské a údržbářské práce.

Druh pracovního poměru:              na dobu neurčitou (se zkušební dobou 3 měsíce)

Předpokládaný termín nástupu:        ihned, popř. dle dohody

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

·         státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice (nutná komunikace v českém jazyce!)

·         věk minimálně 18 let; způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:

·         střední odborné vzdělání s výučním listem (min. základní vzdělání)

·         řidičský průkaz  sk.  „B“; výhodou  „C“ a „T“

·         zdravotní stav – bez omezení pro práce zařazené do III. kategorie (hluk, vibrace), pro práce v noci, ve výškách, odolnost vůči zátěži chladem, horkem a alergeny

·         časová flexibilita  

 

Uchazeč doloží následující doklady:

·         životopis s těmito údaji:

        jméno, příjmení a titul, datum narození,  státní příslušnost, místo trvalého pobytu

        přehled dosavadních zaměstnání

        informace o odborných znalostech a dovednostech

        kontakt: e-mailová adresa, číslo telefonu

        datum a podpis uchazeče

·         kopie těchto dokladů: výpisu z evidence Rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení nebo průkazu odborných dovedností (originály předloží uchazeč při ústním pohovoru).


Další informace:                                Josef Vlk (OMH MěÚ Jílové), tel: 774 057 781, e-mail: mh2@mujilove.cz  

                                                               Bc. Daniela Ehlová (OMH MěÚ Jílové), tel. 725 776 491, mh@mujilove.cz

 

Lhůta pro podání přihlášky:           do pondělí  3. 9. 2018 do  17.00 hod.   

Místo a způsob přihlášení zájemců:

Požadované doklady doručte v uzavřené obálce s označením:  výzva – DĚLNÍK OMH“ a „neotevírat :

-          osobně do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové,  nejpozději do 3. 9. 2018 do  17.00 hod.  

nebo

-          poštou na adresu: Městský úřad Jílové, k rukám tajemnice, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, a to  tak, aby byla doručena na Městský úřad Jílové do 3. 9. 2018  

 

Poskytnutím výše požadovaných dokladů dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Jílové. Po ukončení hodnocení uchazečů Vám budou Vámi zaslané materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez uvedení důvodu nebo nevybrat na základě této výzvy žádného uchazeče.

 

Jílové, 11. 7. 2018                                                                                                                            Ing. Radka Tomanová, v.r.

tajemnice MěÚ Jílové

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit