Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

23. 10. 2010 - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

 

Nová vyhláška, které se dostalo publicity i prostřednictvím televizních reportáží, poměrně přesně vymezuje, jaké předměty mohou na chráněných únikových chodbách být. Polystyrénové nástěnky a dlouhé provazce papírových ozdob, které zdobí mnoho školních chodeb, mezi nimi nejsou.

 

V prostoru chráněné únikové cesty nyní mohou být v každém podlaží maximálně tři předměty, musí však být od sebe vzdálené nejméně dva metry a nesmí být z plastu, který při hoření vytváří toxický kouř. Hořlavý předmět však nesmí být umístěn u stropu a musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolněni při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany. Na každých započatých 60 m2 plochy stěny lze umístit jeden hořlavý předmět, maximální počet hořlavých předmětů na jednom podlaží j e však omezen na již zmíněné tři předměty. Hořlavé předměty ve tvaru „nástěnky" však mohou mít max. plochu 1,3 m2 a tloušťku 4 mm. Obdobná plocha platí i pro ostatní hořlavé předměty. V prostoru chráněné únikové cesty mohou být i židle, nesmí však mít hořlavou konstrukci. Předměty umístěné v chráněné únikové cestě navíc nesmí ovlivňovat pohyb osob, zejména při převržení, pádu nebo odvalení, ani nesmí zúžit minimální šíři chráněné únikové cesty, stanovené výpočtem podle českých technických norem.

 

Nová vyhláška však není až tak přísná, jak se někomu zdá. Podle dřívějších stavebních předpisů neměl být v chráněných únikových cestách umístěn žádný hořlavý materiál. Chráněné únikové cesty však má jen málokterá škola. Ty jsou zpravidla jen ve vyšších budovách postavených nebo rekonstruovaných po roce 1975. Chráněné únikové cesty slouží v případě požáru k rychlé a bezpečné evakuaci lidí. V zásadě by se do nich neměl dostat kouř a při požáru by měly lidem poskytnout bezpečí po dobu 4 až 30 minut. Ovšem i ostatní chodby a schodiště, které mají v případě požáru sloužit k úniku osob, by měly lidem umožnit bezpečné opuštění budovy. Proto je důležité, aby i v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě byly předměty umístěny tak, aby byla zajištěna volná průchodnost únikových cest a možnost úplného otevření křídel dveří. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb„ kterou naleznete i na www.hasicskenoviny.cz v kapitole „ke stažení".

 

Mošner Pavel - velitel JSDHO Jílové - Modrá

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit