Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

6. 11. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Příspěvek na dopravu

O poskytování příspěvku na dopravu, v letošním roce formou věcného daru, občanům s trvalým pobytem v Jílovém, kteří v letošním roce dosáhnou věku 70 let a více, aktivním a neaktivním dárcům krve, jsme informovali v září v Jílovské sově.

Novou podmínkou pro poskytnutí tohoto daru je předložení osobní bezkontaktní čipové karty (dále jen OBČK), jejímž držitelem je konkrétní fyzická osoba. Zájemci si poté mohli o poskytnutnutí daru požádat, a to do 31. 10. 2017. Vzhledem ke zjištění, že OBČK může vydavatel bezkontaktní čipové karty předat nejdéle do 21 dnů od podání žádosti o vydání OBČK, je termín pro poskytnutí příspěvku na dopravu z rozpočtu města Jílové prodloužen do 30. 11. 2017.

Občané, kteří nestihli o věcný dar požádat, si tedy mohou do 30. 11. 2017 ještě požádat o jeho poskytnutí. V tomto termínu senioři mohou v pondělí až pátek v úřední hodiny na podatelnu MěÚ Jílové předložit OBČK s platným občanským průkazem, aktivní dárci krve musí předložit průkaz dárce s posledním odběrem v letošním roce, plaketu, popř. potvrzení o ocenění a neaktivní dárci krve předloží, plaketu, popř. potvrzení o ocenění. Vždy v úterý následující týden budou hromadně dobity příslušnou částkou a poté si je mohou opět na podatelně MěÚ Jílové vyzvednout. Posledním dnem pro předání OBČK k dobití je 30. 11. 2017. Tyto průkazky budou dobity 1. 12. 2017 a předány občanům v následujícím týdnu.

 

Ing. Ivana Bílková, ved. OVVSČ

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit