Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

27. 3. 2017 - Doprava z a do městské části Sněžník

Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováni v měsíčníku Jílovská Sova, od 1. 4. 2017 se přechází na nový způsob dopravy z a do městské části Sněžník.

Pro připomenutí uvádíme následující fakta: Ústecký kraj k 31. 12. 2014 i přes nesouhlas města Jílové zrušil ve všední dny mimo prázdnin pravidelnou dopravu z Děčína přes Maxičky na Sněžník a zpět. Na základě tohoto rozhodnutí zrušil DPmD Děčín, a.s. autobusovou linku č. 431 a město Jílové muselo od 1. 1. 2015 vyřešit organizaci dopravní obslužnosti Sněžníku i její financování. Podrobně se touto problematikou zabývalo zastupitelstvo města Jílové na svém 2. zasedání dne 9. 12. 2014, kam byli přizváni i zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Od 1. 1. 2015 zajišťovalo město Jílové dopravu na Sněžník (a zpět) prostřednictvím společnosti BusLine a.s., a to jedním ranním a jedním odpoledním spojem, což pro město představovalo náklady překračující 300 tis. Kč za rok. Poté, co město získalo od Policie ČR vozidlo VW Transporter, prioritně (nikoli však výhrad-ně!) pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jílové Modrá, bude toto vozidlo využíváno i pro účely zajištění dopravy do a z části obce Sněžník. Cílem je snížení nákladů na tuto dopravu a zároveň rozšíření časových úseků, ve kterých je možné dopravu využít. Vozidlo není po dobu zajišťování přepravy osob na Sněžník a ze Sněžníku zařazeno do výjezdu (resp. velitel JSDHO zajistí po tuto dobu jeho vyřazení z výjezdu), proto bude sjednanou dopravu zajišťovat i v případě vyhlášeného zásahu jednotky. Doprava z/do části obce Sněžník bude směřována pouze z/do Jílového a bude realizována na základě individuálních smluv uzavřených s jednotlivými „objednateli“ dopravy ve dvou časových úsecích dopoledne a dvou časových úsecích odpoledne. Za jednu cestu zaplatí objednatel 5 Kč. Při realizaci více než 20 cest za kalendářní měsíc bude poskytnuta 50% sleva. Město Jílové bude poskytovat tuto „dopravu na objednávku“ v souladu s platnou legislativou a tato bude zajištěna prostřednictvím 4 řidičů – držitelů příslušného oprávnění. Konečnou podobu realizace dopravy, text smlouvy a cenu jízdného schválila Rada města Jílové dne 22. 3. 2017. Podrobné informace o způsobu objednání dopravy jsou uvedeny ve smlouvě, která je přílohou tohoto dopisu, nebo je získáte přímo u místostarosty města: Lubomír Michalec – e-mail: mst@mujilove.cz, tel.: 412 557 723, 778 542 455.

DOC S M L O U V A o zajištění přepravy občana města Jílové motorovým vozidlem

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit