Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

10. 10. 2016 - ANKETA Bioodpad

Vyplnit může každý občan - včetně těch, kteří nyní nemají hnědou nádobu na bioodpad nebo bydlí v sídlišti.

Online dotazník naleznete na https://56456.vyplnto.cz

Před vyplňováním je třeba zadat platnou e-mailovou adresu. Anketa končí 12. 10. 2016, ve 23:45 hodin.

Děkujeme za Vaši účast.

 


Sběr bioodpadu prostřednictvím hnědých nádob je velmi nákladný

V současné době je v Jílovém řešen sběr biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, čajové sáčky, zbytky zeleniny a ovoce apod.) podle obecně závazné vyhlášky tak, že se odkládá buď ve sběrném dvoře nebo v období zpravidla od poloviny března do poloviny listopadu kalendářního roku do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 140 nebo 240 litrů přidělovaných na žádost osob k jednotlivým objektům.


V roce 2015 jsme měli rozmístěno 527 hnědých nádob na bioodpad. Náklady na svoz bioodpadu v roce 2015 činily 645 tis. Kč, na jednu nádobu tedy vychází náklady cca 1200 Kč za rok, u průměrné tříčlenné rodiny poté cca 400 Kč na osobu a rok. Přepočteme-li počet nádob na občany, kteří nádobový sběr bioodpadů využívají, zjistíme, že tento nákladný způsob sběru bioodpadu v současné době využívá necelá čtvrtina občanů našeho města.


Nyní platí všichni občané města za systém nakládání s odpady stejný místní poplatek ve výši 500 Kč/os./rok bez rozdílu, zda mají či nemají hnědou nádobu na bioodpad, což mohou někteří oprávněně vnímat jako „nespravedlivé“. Dle obecně závazné vyhlášky sice může každý občan o přidělení nádoby na bioodpad požádat, obyvatelé v sídlištní zástavbě však logicky tuto možnost nevyužívají a využívat nebudou. Na druhou stranu, kdyby tuto možnost využili všichni občané žijící v rodinných domech, nebude to pro městský rozpočet únosné, neboť již nyní systém nakládání s odpady město dotuje. V roce 2015 činily celkové náklady na odpadové hospodářství 5.329.978 Kč, naproti tomu příjmy činily 2.984.358 Kč, což představuje 56 % nákladů.

 


Nejlevnějším způsobem nakládání s biomateriálem je využívat jej při vzniku na svých zahradách, protože tak odpad nevznikne a není třeba nákladně jej likvidovat. Předcházení vzniku odpadů lze podpořit pořízením domácích kompostérů, které mohou být zdarma vypůjčeny občanům místo hnědých bionádob. Plastový kompostér o objemu 1050 litrů stojí cca 3.700 Kč (viz foto). V panelové zástavbě v současné době sběr bioodpadu neprobíhá, což je možné změnit umístěním komunitních kompostérů o objemu 725 litrů, pořizovací hodnota jednoho je cca 25.500 Kč. Z Operačního programu životního prostředí je možné získat na pořízení kompostérů dotaci až do 85 % celkových způsobilých výdajů, ovšem minimální výše způsobilých realizačních výdajů je 500 tis. Kč bez DPH a žádost o dotaci lze podávat do 30.11.2016.

 

Zajímá nás, jak byste svoz bioodpadu včetně jeho financování řešili Vy, proto jsme připravili krátkou anketu (viz odkaz výše) a prosíme Vás o její vyplnění.

 

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit