Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

12. 8. 2016 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.) a nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí v roce 2015.

Společnost EKO-KOM zpracovala studii „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Občané Jílového v roce 2015 vytřídili celkem 46 t papíru, 35 t plastu, 42 t skla a 3 t nápojových kartonů. Díky recyklaci a využití takto vytříděného odpadu bylo v roce 2015 podle uvedené studie uspořeno 7 808 570 MJ el. energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 324 tun CO2 ekvivalentu.

 

Společnost ASEKOL zpracovala studii životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 2/3 všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti ASEKOL. Občané Jílového odevzdali v roce 2015 do zpětného odběru celkem 10 273 kg elektrozařízení náležící společnosti ASEKOL. Konkrétně se jedná o 274 ks televizí, 73 ks PC monitorů a 2 774 kg ostatních drobných elektrozařízení (tiskárny, klávesnice, mobilní telefony, videokamery, DVD přehrávače, fotoaparáty apod.). Podle uvedené studie tím občané uspořili 121 MWh el. energie, 5 791 litrů ropy, 529 m3 vody a 4,6 tuny primárních surovin. Navíc se tím snížily emise skleníkových plynů o 26,7 tun CO2 ekvivalentu a produkce nebezpečných odpadů o 104 tun.

 

 

 

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit