Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

18. 3. 2016 - Svoz a sběr bioodpadu

Svoz speciálních hnědých nádob na biodpad začíná v sobotu 26.3.2016. Ve sběrném dvoře bude k dispozici velkokapacitní kontejner na bioodpad od 21.3.2016.

Bioodpad je cenná složka komunálního odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost. Nejlepším a nejekonomičtějším řešením je předcházet vzniku odpadů (tzv. prevence). Nakládání s odpady stojí nemalé peníze, proto platí, že nejlepší odpad je žádný odpad. To co lidé neodloží na místa určená jako odpad, to nemusí obec řešit. Nejvýhodnějším řešení je tedy domácí kompostování, při kterém se bioodpad rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů. Organická hmota se přepracovává a tleje, čímž vzniká při správném postupu domácí kompost.

V Jílovém probíhá sběr bioodpadu do speciálních hnědých nádob, které se vyvážejí v sobotu dle odpadového kalendáře (26.3., 9.4., 23.4.,7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11.). Bioodpad je odvážen svozovým vozidlem Technických služeb Děčín a.s. na kompostárnu do Modlan k dalšímu zpracování (kompostování). V roce 2015 bylo ve městě rozmístěno 527 ks nádob na bioodpad, ze kterých se svezlo 250 tun bioodpadu. Město za bioodpad v hnědých nádobách platí podle svezeného množství odpadu, v roce 2015 činily celkkové nákklady 645 198,- Kč.

Do nádoby na bioodpad patří: bioodpad z údržby zeleně (listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou) a bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce – okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Občané, kteří mají zájem o nádobu na bioodpad, mohou o ni požádat na Městském úřadu Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petra Drugová, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

Od 21.3. do konce listopadu bude ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu Group CZ a.s., Nábřeží 107, Jílové k dispozici velkokapacitní kontejner na odkládání biologického odpadu rostlinného původu. V roce 2015 bylo prostřednictvím kontejneru odvezeno 5 tun bioodpadu, náklady na svoz činily 16 199,- Kč.

Do kontejneru na bioodpad lze odložit: bioodpad z údržby zeleně (listí, tráva, zbytky rostlin, větve keřů i stromů, piliny, spadané ovoce v příměsi s trávou apod.).

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit