Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

22. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Kotlíková dotace

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

 

 

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (KOTLÍKOVÁ DOTACE)

 

Ústecký kraj dne 14.12.2015 schválil dotační program „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“. Žádosti o dotaci jsou spolu s dalšími dokumenty ke kotlíkové dotaci ke stažení na krajském webu http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744. Kraj začne žádosti přijímat od 25. ledna 2016.

 

Účelem dotačního programu je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba. Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.

 

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v rodinných domech, kde jsou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu a stávající rodinný dům je již vytápěn převážně kotlem na pevná paliva a je napojen na otopnou soustavu.

 

Předmětem podpory je:

1) výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

-       tepelné čerpadlo,

-       kotel na pevná paliva,

-       plynový kondenzační kotel,

-       otopná soustava a akumulační nádoba (kotel ruční přikládání),

-       instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,

2) a současně tzv. Mikroenergetické opatření:

-       technické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu provedené na základě doporučení energetického specialisty.

 

Co je třeba splnit?

Prokázat energetickou náročnost rodinného domu. Rodinný dům splňuje požadavky na energetickou třídu „C“ nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám nebo je provedeno alespoň jedno tzv. Mikroenergetické opatření.

Jaká je výše dotace?

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby (konečný příjemce) jsou stanoveny ve výši 150 tisíc Kč. Náklady na Mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 tisíc Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Podpořené zdroje a výše dotace:

-       70 % způsobilých výdajů – realizace kotle spalující pouze uhlí

-       75 % způsobilých výdajů – realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle

-       80 % způsobilých výdajů – realizace OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)

-       bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území (město Jílové sem spadá)

Způsobilé výdaje:

-       nový zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,

-       stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně nezbytné regulace, zkoušek a měření a úpravy spalinových cest,

-       služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti vybraného opatření,

-       mikroenergetické opatření,

-       náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), pouze v případě, že je prokazována úroveň energetické náročnosti budovy klasifikační třídy „C“,

-       uznatelné náklady – datum zahájení realizace dílčího projektu žadatele od 15.7.2015, datum ukončení realizace dílčího projektu žadatele do 31.10.2016.

Mikroenergetické opatření:  

-       zateplení střechy nebo půdních prostor,

-       zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,

-       dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda)

-       oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,

-       oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří),

-       dílčí výměna oken,

-       výměna vstupních a balkonových dveří,

-       instalace těsnění oken a dveří, dodatečně montáž prahů vstupních dveří,

-       výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Kdo je energetický specialista?

Expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Seznam, kde lze experta vyhledat a ověřit pravost a platnost osvědčení, je uveden na stránkách MPO - http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx.

Seznam podporovaných zařízení:

-       seznam podporovaných zařízení je závazný,

-       seznam je otevřený – zařazení výrobku je provedeno na základě splnění požadovaných podmínek (Ekodesign),

-       seznam je zveřejněn na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR http://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace a na stránkách Ústeckého kraje.

 Co je třeba udělat před podáním žádosti o dotaci?

-       Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.

-       Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

-       Prokázat energetickou náročnost budovy - zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“ nebo podat žádost do Nové zelené úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikroenergetických opatření.

-       Vybrat si formu proplácení.

-       Připravit doklady o vlastnictví rodinného domu.

-       Vyplnit Žádost o dotaci - ke stažení na krajském webu http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Příjem žádostí:

-       v Ústeckém kraji příjem žádosti od 25.1.2016 – 31.3.2016,

-       žádosti budou přijímány v papírové formě osobně či poštou na podatelně Krajského úřadu, případně pomocí datové schránky.

Kontaktní osoby:

Ústecký kraj, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Ing. Jiří Miler, tel.: 475 657 339, e-mail: miler.j@kr-ustecky.cz

Ing. Michaela Bartošová, tel.: 475 657 279, e-mail: bartosova.m@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel.: 475 657 583, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz

Ing. Eliška Martínková, tel.: 475 657 988, e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

Ing. Darja Boudníková, tel.: 475 657 986, e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz

 

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit