Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

30. 10. 2015 - Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů pro r. 2016

Město Jílové v současné době zpracovává nová Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám, která budou předložena ke schválení zastupitelstvu města dne 8.12.2015. Změny jsou vynucené zákonem 24/2015 Sb. (známý též jako novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Zákon rozlišuje tři typy dotací, a to podle toho, kdo určuje účel dotace:
- „programová“ dotace - účel určený poskytovatelem v programu (viz § 10c zákona 24/2015 Sb.),
- „individuální“ dotace - účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace,
- dotace „na základě zvláštního zákona“ - účel stanovený zvláštním právním předpisem.

Zájemci o dotace v Jílovém spadají zpravidla do okruhu žadatelů tzv. „programových dotací“. Účel programu určí Město Jílové jako poskytovatel dotace. Příslušný program bude vyhlášen pravděpodobně v lednu 2016, s předpokládaným termínem pro podávání žádostí od poloviny ledna do poloviny února 2016. Termín vyhodnocení žádostí a poskytování dotací je plánován na březen a duben 2016.

V souvislosti s původními Pravidly je třeba zdůraznit, že
1) není nutné podávat žádosti do 31.10.2015 dle původních Pravidel.
2) termín podání vyúčtování dotace za rok 2015 se nemění (31.1.2016)

Pracovní verze nových Pravidel je dispozici na vyžádání u tajemnice města.

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit