Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

22. 7. 2015 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. Bližší informace uvnitř aktuality.

Společnost EKO-KOM zpracovala studii „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Občané Jílového v roce 2014 vytřídili celkem 39 t papíru, 34 t plastu, 48 t skla a 2 t nápojových kartonů. Současně ve výkupně Kovošrotu odevzdali 35 t papíru a 223 t kovů. Díky recyklaci a využití takto vytříděného odpadu bylo v roce 2014 podle uvedené studie uspořeno 7 872 217 MJ el. energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 338,5 tun CO2 ekvivalentu.

Společnost ASEKOL zpracovala studii životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 67 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti ASEKOL. Občané Jílového odevzdali v roce 2014 do zpětného odběru celkem 8 899,62 kg elektrozařízení náležící společnosti ASEKOL. Konkrétně se jedná o 269 ks televizí, 71 ks PC monitorů a 1 825,62 kg ostatních drobných elektrozařízení (tiskárny, klávesnice, mobilní telefony, videokamery, DVD přehrávače, fotoaparáty apod.). Podle uvedené studie tím občané uspořili 96,7 MWh el. energie, 4 136 litrů ropy, 435,6 m3 vody a 4,2 tuny primárních surovin. Navíc se tím snížily emise skleníkových plynů o 22,2 tun CO2 ekvivalentu a produkce nebezpečných odpadů o 84,7 tun.

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit