Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

9. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2015 dotační program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností.

Pro ORP Děčín byly stanoveny finanční prostředky v celkové výši 1.319.000,- Kč.

Termín příjmu žádostí je pro I. kolo nejpozději 28.2.2015, pro II. kolo 30.4.2015.

Žádosti se předkládají na stanoveném formuláři spolu s příslušnými doklady Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad, odd. ÚRaPP, Mírové nám. 5, Děčín IV. Žádosti přijímají obě podatelny úřadu, tedy v budově A1, Mírové nám. 5, Děčín IV a v budově B1, ul. 28. Října 2, Děčín I.

Informace o dotaci, stejně jako Formulář žádosti, Zásady programu a Podmínky pro přiznání příspěvku naleznete na http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/.

Informace též podají pracovníci Magistrátu města Děčín:

Irena Klepalová – 412 591 218 - irena.klepalova@mmdecin.cz
Hanna Derda – 412 591 481 – hanna.derda@mmdecin.cz

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit