Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

4. 12. 2009 - Vyhodnocení zkušebního sběru bioodpadu

Od září 2008 probíhá v Jílovém ve spolupráci s Technickými službami Děčín sběr bioodpadu prostřednictvím speciálních hnědých nádob. Více informací uvnitř aktuality.

V následující tabulce je přehled svezeného množství bioodpadu, cena za svoz a pro porovnání počet svezených a přidělených nádob.

 
 
 
Datum svozu
Hmotnost (t)
Svezené nádoby
Přidělené nádoby
 
 
Cena (Kč)
20.9.2008
3,68
117
169
9 016
4.10.2008
6,15
159
196
15 067
18.10.2008
6,68
169
205
16 366
1.11.2008
6,31
184
209
15 459
15.11.2008
6,36
184
217
15 582
29.11.2008
4,20
140
217
10 290
13.12.2008
2,90
94
220
7 105
27.12.2008
1,62
50
222
3 969
10.1.2009
1,80
71
222
4 410
24.1.2009
0,86
35
224
2 107
7.2.2009
2,08
65
224
5 096
21.2.2009
0,50
16
225
1 225
7.3.2009
2,66
83
226
6 517
21.3.2009
3,46
108
227
8 477
4.4.2009
5,36
167
229
12 028
18.4.2009
5,58
173
232
12 522
2.5.2009
6,92
215
240
15 529
16.5.2009
6,24
194
242
14 003
30.5.2009
5,24
163
246
11 759
13.6.2009
5,64
175
248
12 657
27.6.2009
7,04
208
251
15 798
11.7.2009
7,66
226
253
17 190
25.7.2009
8,44
249
256
18 940
8.8.2009
8,34
246
260
18 716
22.8.2009
8,84
261
271
19 837
5.9.2009
9,16
273
276
20 556
19.9.2009
6,88
203
278
15 439
3.10.2009
6,59
194
278
14 788
17.10.2009
5,59
171
280
12 544
31.10.2009
9,04
267
283
20 287
 
Celkem
 
161,82
 
--- 
 
--- 
373 279
 
 
Ve sledovaném období bylo vytříděno téměř 162 t bioodpadu, náklady na svoz bioodpadu činily 373.279,- Kč. Z původně přidělených 169 nádob je nyní po městě rozmístěno již přes 280 nádob. Z uvedených čísel vyplývá, že svoz bioodpadu má doposud úspěch.
 
Počítalo se s tím, že v zimním období bude svoz bioodpadu méně využívaný, neboť v tomto období vzniká bioodpadu minimálně. Z tabulky je patrné, že se tento předpoklad potvrdil. V období prosinec 2008 – březen 2009 došlo ke značnému úbytku množství svezeného bioodpadu.
 

Občané mají o třídění bioodpadu zájem, proto se město Jílové rozhodlo ve sběru bioodpadu prostřednictvím hnědých nádob pokračovat. Sběr bioodpadu je zahrnut do stávajícího systému nakládání s odpady. Do konce roku 2009 bude do všech domácností doručen Odpadový kalendář na rok 2010, ve kterém budou uvedeny také termíny svozu bioodpadu.

 

Pokud ještě nemáte nádobu na bioodpad a máte o ní zájem, kontaktujte Městský úřad Jílové, p. Petru Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit