Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

16. 11. 2009 - Hasiči varují - nárůst požárů sazí v komínech

Na začátku každé topné sezony dochází k výraznému nárůstu požárů sazí v komínech, a to především u objektů určených k trvalému bydlení.

V souvislosti s tímto negativním jevem upozorňujeme veřejnost, že povinností majitelů objektů je dle platných právních předpisů udržovat komíny a kouřovody v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů). Uvedená vyhláška pak v případě, že je na komínové těleso připojen spotřebič na tuhá či kapalná paliva s výkonem do 50 kW stanovuje periodu čištění šestkrát do roka a jedenkrát do roka také prohlídku. Čištění a prohlídku není možné provádět svépomocí, ale musí být provedena prokazatelně oprávněnou osobou. V případě, že ze strany HZS kraje bude zjištěno nedodržení výše uvedených povinností, je možné uložit fyzické osobě sankci do výše až 10 000 Kč. V případě, že dojde k požáru v důsledku nedodržení výše uvedených povinností lze uložit sankci až do výše 25 000 Kč. Po požáru je dále nutné počítat se zákazem používání komínového tělesa, a to až do doby provedení revize a odstranění případně zjištěných závad.

 

                                                                                                                      Mošner Pavel - velitel JSDHO Jílové - Modrá

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit