Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

29. 9. 2014 - OZNÁMENÍ - Rekonstrukce vodovodního řadu

Město Jílové má záměr v letošním roce provést kompletní opravu živičných vozovkových krytů místních komunikací v ul. Zahradní a Lipová (v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ve směru k chatě Mír po poslední rodinný dům).

Aby se nestalo, že by následně došlo k zásahům do nových povrchů z důvodu oprav inženýrských sítí, vyzvali jsme v loňském roce Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. k prověření stavu vodovodu a k případné rekonstrukci před obnovou povrchů. Tato skutečnost si vyžádala zpracování projektů a další nezbytná legislativní opatření, která jsou dnešním dnem dokončena.

Tímto Vám dáváme na vědomí, že počínaje 40. týdnem (od 29.09.2014) bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v částech výše uvedených úseků ulic, a to za režimu lokálních úplných dopravních uzavírek vždy se stanovením možné objízdné trasy, schválené Magistrátem města Děčín.

Práce pro investora SVS, a.s. bude realizovat společnost: Horák – stavební a ob-chodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov. Tato společnost bude mít za povinnost též zajistit včasné přistavování odpadních nádob ve svozových dnech.

Dodavatele obnovy vozovkových krytů vybere město Jílové dnes na základě veřejné výzvy. Oprava povrchů by měla, v případě vhodných klimatických podmínek, navazovat bezprostředně po dokončení rekonstrukce vodovodu.

Tímto se Vám předem omlouváme za nepohodlí, které Vám těmito akcemi způsobíme, ale stav uvedených komunikací a dlouholeté žádosti o jejich opravu si tato opatření vynucují. Věříme ve Vaši vstřícnost a trpělivost.

 

 

S úctou


Javůrková Helena
Vedoucí odboru MH MěÚ Jílové

 

V Jílovém dne 26.09.2014

 

 

Vložil(a): Webmaster _

Přehled aktualit