Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

3. 10. 2014 - Informace k volební kampani – umisťování „reklam“ volebních stran

Město Jílové nemá v současné době vlastní výlepové plochy. Výlep plakátů (zejm. pozvánky a upoutávky na společenské, kulturní a sportovní akce) a úřední oznámení pro potřeby města realizuje na základě smlouvy uzavřené se společností RENGL, s.r.o., schválené radou města.

 

Starosta nevyhradil pro volební kampaň plochu pro vylepení volebních plakátů dle § 30 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

V této souvislosti upozorňujeme volební strany na nutnost dodržování níže uvedených pravidel při realizaci volební kampaně:

  • Umístění jakéhokoli zařízení s volební propagací na veřejném prostranství mimo komunikace je záborem veřejného prostranství, které podléhá ohlášení a zpoplatnění – řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příslušné formuláře jsou k dispozici v podatelně MěÚ Jílové nebo na webových stránkách města)

  • Umístění jakéhokoli zařízení s volební propagací na veřejném prostranství v případě, že se současně jedná o místní komunikace (silnice, chodníky), je záborem veřejného prostranství, které podléhá ohlášení a zpoplatnění dle výše uvedené vyhlášky, navíc se jedná o zvláštní užívání komunikace dle §25 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a toto zvláštní užívání musí být povoleno rozhodnutím silničního správního úřadu.

  • Umístění jakéhokoli zařízení s volební propagací na části stavby nebo zařízení ve vlastnictví Města Jílového (např. autobusová zastávka, zábradlí, sloup VO, ale např. i lavička a jiný mobiliář) je možné jen na základě uzavřené nájemní smlouvy schválené radou města.

Umístění jakéhokoli zařízení s volební propagací na soukromých pozemcích, stavbách a zařízeních nepodléhá výše uvedeným pravidlům, o případném využití rozhoduje jejich vlastník, i přesto je však třeba řídit se platnými právními předpisy, pokud by umístěním byly dotčeny.


 

(MěÚ Jílové Tomanová)

Vložil(a): Webmaster _

Přehled aktualit