Hlavní strana

Oficiální webové stránky města Jílové

Město Jílové se nalézá v Ústeckém kraji, nedaleko měst Děčína, Ústí nad Labem a Teplic. Město leží ve vyhledávané oblasti Českosaského Švýcarska. Rozkládá se podél hlavní silnice č. I/13, protéká jím Jílovský potok. Se všemi částmi (Jílové, Kamenná, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník) má 5 264 obyvatel.

Město je střediskem mikroregionu Labské skály, který je významný pro turistický ruch. V této oblasti se nalézá mnoho turistických a cyklistických tras.

Aktuality

Doplnění aktuality
23. 10. 2020 - Doplnění aktuality "Problémy s pokrytím TV signálu"

České Radiokomunikace se s ohledem na komplikovaná jednání s provozovateli televizního vysílání rozhodly, že výstavbu a provoz dokrývače pro zajištění pokrytí Jílového a okolí budou realizovat na vlastní náklady. Pro vysílání však potřebují získat rádiový kmitočet od Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ). S ČTÚ již několik týdnů intenzivně řeší přidělení vhodného kmitočtu, které však podléhá mezinárodní kmitočtové koordinace s Německem. Do dnešního dne však nebyla mezinárodní koordinace ze strany Německa dokončena a ČTÚ nám tak nemohl kmitočet přidělit.

více...


Problémy s pokrytím televizním signálem - další informace
22. 10. 2020 - Problémy s pokrytím televizním signálem - další informace

Společnost CRA v lokalitě Jílové a okolních vesnicích provedla měření intenzity vysílaného televizního signálu sítí a bylo zjištěno, že intenzita vysílaného signálu není v některých částech dostatečná pro bezproblémový příjem ze strany televizních diváků. S ohledem na skutečnost, že došlo k výkonovému omezení vysílání do některých směrů z vysílače Buková hora, a to z důvodů mezinárodních dohod, bude možné obci dokrýt pouze pomocí nového dokrývače signálu. CRA tuto záležitost nyní řeší s jednotlivými provozovateli televizního vysílání (televizními stanicemi), kterých se snížené pokrytí dotýká. Pokud dojde k dohodě mezi CRA a provozovateli televizního vysílání a podaří se jim pro nový dokrývač získat potřebný rádiový kmitočet, ze strany ČTÚ, jsou připraveni realizovat výstavbu dokrývače pro pokrytí území obcí Jílové, Modrá a Libouchec. Dle telefonické komunikace se zástupcem CRA je odhadovaná doba vyřešení problematiky řádově několik měsíců. Město Jílové situaci monitoruje. O nových skutečnostech bude občany průběžně informovat.

více...


Dotazník pro občany - jaké jsou hlavní problémy a  potřeby území MAS Labské skály
22. 10. 2020 - Dotazník pro občany - jaké jsou hlavní problémy a potřeby území MAS Labské skály

Vyplnění dotazníku je důležité pro MAS Labské skály, která chce i nadále pokračovat v rozvoji regionu a tak v souvislosti s aktualizací své Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na programové období 2021 - 2027 analyzuje problémy a potřeby našeho regionu. Odkaz na DOTAZNÍK naleznete v příloze.

více...


Uzavření sběrného místa odpadů 26.10.-2.11.2020
19. 10. 2020 - Uzavření sběrného místa odpadů 26.10.-2.11.2020

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 26.10. - 2.11.2020 uzavřené sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832). Dále z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 5.11.2020 otevřeno cca od 10 h. Děkujeme za pochopení.

více...


Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství
16. 10. 2020 - Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství

Dne 30. 9. 2020 vyhlásila vláda ČR (dále jen „vláda“) svým usnesením č. 957 nouzový stav, a to s účinností od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 12. 10. 2020 usnesení č. 1021 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Na základě tohoto usnesení vlády je možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o uzavření registrovaného partnerství do 18. 10. 2020 za stejných podmínek jako dosud. Od 19. 10. 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob. Více informací k průběhu obřadů naleznete v příloze.

více...


Skleněná popelnice za rok 2019
15. 10. 2020 - Skleněná popelnice za rok 2019

Každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. soutěž v separaci využitelných složek komunálního odpadu, ve které se porovnávají výsledky třídění odpadů všech 350 obcí kraje zapojených do systému EKO-KOM. Město Jílové se umístilo mezi finalisty soutěže v kategorii města nad 3 501 obyvatel.

více...


Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět
14. 10. 2020 - Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět

Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové z Jílového na Sněžník a zpět je po dobu platnosti usnesení vlády týkající se přechodu žáků a studentů na distanční formu zrušena.

více...


Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ - POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
13. 10. 2020 - Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ - POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000356, VYDATNÝ DÉŠŤ, Platnost: 13.10. 18:00 – 14.10. 24:00, POVODŇOVÁ BDĚLOST, Platnost: 13.10. 21:00 – do odvolání.

více...


Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
12. 10. 2020 - Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000355, Platnost: 13.10. 18:00 – 14.10. 24:00

více...


 

 

Duležitá telefonní čísla


Kontakt

Městský úřad Jílové

Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Telefon +420 412 557 711
Fax +420 412 550 203

Úřední hodiny
PO a ST 8-17h

00261408
Nejsme plátci DPH

Statistika

Poslední aktualizace:
23. 10. 2020


Počítadlo

Mikroregion Labské skály MAS Labské skály Společná česko-německá internetová prezentace RD Kamenná - projekt výstavby rodinných domů MŠ Jílové ZŠ Jílové Portál veřejné správy České republiky Euroregion Elbe-Labe Ústecký kraj Regionální informační systém Regionální televize Ústeckého kraje Děčínský deník Statutární město Děčín Děčín.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR České Švýcarsko - turistické informace České Švýcarsko, o.p.s. Partnerská obec Rosenthal-Bielatal (německy)