Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Oficiální webové stránky města Jílové

Město Jílové se nalézá v Ústeckém kraji, nedaleko měst Děčína, Ústí nad Labem a Teplic. Město leží ve vyhledávané oblasti Českosaského Švýcarska. Rozkládá se podél hlavní silnice č. I/13, protéká jím Jílovský potok. Se všemi částmi (Jílové, Kamenná, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník) má 5 140 obyvatel.

Město je střediskem mikroregionu Labské skály, který je významný pro turistický ruch. V této oblasti se nalézá mnoho turistických a cyklistických tras.

Aktuality

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
11. 4. 2021 - Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

KHS s účinností ode dne 12. 4. 2021 od 0:00 hod. do 18. 4. 2021 do 23:59 hod. na území okresu Děčín omezuje otevření škol a školek. Celé mimořádné opatření vč. seznamu zástupců dětí, kterým je umožněna osobní přítomnost ve školkách, družinách nebo školních klubech naleznete po otevření aktivního odkazu v příloze.

více...


Provoz městské knihovny v dubnu a květnu 2021
8. 4. 2021 - Provoz městské knihovny v dubnu a květnu 2021

Vzhledem k plánované výměně knihovních regálů a výmalbě prostor knihovny je provoz knihovny nadále omezen pouze na výdejové okénko (dveře). Vrácení či půjčení knih je nutné telefonicky objednat (412 557 741). Kompletní otevření knihovny (v souladu s aktuálními epidemiologickými podmínkami) je plánováno na druhou polovinu května. Knihy lze nadále vracet v úřední dny na podatelně MěÚ Jílové. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


Varování ČHMÚ – SILNÉ SNĚŽENÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)  A  NÁLEDÍ, nad 500 m n.m. (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
2. 4. 2021 - Varování ČHMÚ – SILNÉ SNĚŽENÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) A NÁLEDÍ, nad 500 m n.m. (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000095, Platnost (sněžní): 3.4. 03:00– 3.4. 23:00, platnost (náledí): 3.4. 21:00– 4.4. 08:00

více...


V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr otevřen
29. 3. 2021 - V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr otevřen

V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr pro odběr odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832) otevřen v běžné provozní době 8.00 – 12.00 h. O velikonočních svátcích (tj. pátek 2.4. a pondělí 5.4.) bude sběrný dvůr uzavřen.

více...


Rozsah úředních hodin MěÚ Jílové + kontakty na jednotlivé zaměstnance
28. 3. 2021 - Rozsah úředních hodin MěÚ Jílové + kontakty na jednotlivé zaměstnance

V souladu s aktuálně přijatými Usneseními vlády ČR o přijetí krizových opatření přistoupilo vedení města s účinností od 2. 3. 2021 k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Jílové (MěÚ - Mírové nám. 280; Odbor místního hospodářství - budova "CO" na Teplické 180), a to s ohledem na rostoucí počet onemocnění a karantén ve městě s cílem snížit riziko nákazy občanů i zaměstnanců minimalizací osobních kontaktů. Pro vyřizování úředních záležitostí, dotazů a požadavků, využívejte, prosím, PRIORITNĚ písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci, kontakty na jednotlivé zaměstnance (viz příloha). Při vstupu do budovy a v průběhu případného osobního jednání se zaměstnanci MěÚ respektujte prosím aktuální preventivní hygienická opatření dle piktogramů umístěných na viditelných místech v budově (používání ochranných prostředků dýchacích cest, desinfekce rukou, rozestupy…). Pro hladký průběh vyřízení Vaší záležitosti a zajištění postupného individuálního „odbavení“ jednotlivých klientů tak, aby nedocházelo ke shlukování osob ve společných prostorách, doporučujeme osobní schůzku předem domluvit s odpovědným zaměstnancem. Více naleznete v příloze. Děkujeme.

více...


První svoz bioodpadu v sobotu 27.3.2021
26. 3. 2021 - První svoz bioodpadu v sobotu 27.3.2021

První svoz hnědých nádob na bioodpad proběhne v sobotu 27.3.2021. Následně bude svoz probíhat v termínech uvedených v odpadovém kalendáři (tj. do září 1x za dva týdny, v říjnu a listopadu 1x týdně). Svoz nádob s bioodpadem je velmi nákladný, proto je lepší bioodpad kompostovat na své zahradě a nádoby využívat co nejméně. Odpadový kalendář naleznete uvnitř aktuality.

více...


Svoz směsného odpadu probíhá v příslušný den v době od 6.00-22.00 h
25. 3. 2021 - Svoz směsného odpadu probíhá v příslušný den v době od 6.00-22.00 h

V poslední době jsme zaregistrovali několik stížností na nevyvezené popelnice, které ovšem nebyly oprávněné, neboť tyto nádoby nebyly včas přistaveny. Upozorňujeme, že svoz směsného odpadu může být prováděn v příslušný den (pondělí nebo pátek dle lokality) v ranní nebo v odpolední směně, tzn. v době od 6.00 – 22.00 h. Nádoby je nutné přistavovat ke svozu nejpozději v 6 h ráno ve svozový den nebo večer jeden den před svozem.

více...


Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
23. 3. 2021 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

více...


Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst
23. 3. 2021 - Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst

Na stránkách https://scitani.ceskaposta.cz/ si můžete ověřit sčítací komisaře a kontaktní místa. Zadejte PSČ, obec nebo adresu nebo si vyberte svůj kraj. Na kontaktním místě si můžete vyzvednout nebo odevzdat listinný sčítací formulář. Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. Plány pochůzek a seznamy komisařů se mohou měnit. Aktuální informace najdete vždy na webu https://scitani.ceskaposta.cz. Pokud aktuální výpis neobsahuje jméno komisaře pro váš sčítací obvod, pak bude zveřejněno v následujících dnech. Aktivní odkaz na uvedené stránky naleznete v příloze spolu se seznamy sčítacích komisařů, kontaktních míst a částí obce Jílové.

více...


Přehled všech aktualit

 

Úřední hodiny MěÚ Jílové

  Podatelna Pokladna Ostatní odbory
pondělí 7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 8:00 - 17:00
úterý 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00  
středa 7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 8:00 - 17:00
čtvrtek 7:30 - 14:00 7:30 - 14:00  
pátek 7:30 - 13:00 7:30 - 13:00  
dotace požární zbrojnice

 

Projekt Protipovodňová opatření města Jílové

 

Projekt „Podejme si ruce“ z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

logo Podejme si ruce

Informace o projektu: „Podejme si ruce“/Projekttitel „Reichen wir uns die Hände“

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

logo_2014+

Vážení spoluobčané,

v současné době se intenzivně pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 - 2020 (ve zkratce SCLLD). Tuto Strategii zpracovává MAS Labské skály, ve které je naše město členem.

Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území MAS.

Aby měl tento dokument smysl a obsahoval opravdu to, co občané potřebují, je nutné, aby byl zpracován metodou komunitního plánování - tzn. společně s těmi, kteří zde žijí a pracují.

Každý se může zapojit, informace a dotazníky na stránkách www.maslabskeskaly.cz.

Revitalizace a regenerace centra města Jílové

rop

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

 

Informace o projektu - www.mujilove.cz/projekty/obnova-centra-mesta/

 

eu.jpg   leader.jpg  prv.jpg mas

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Na území Města Jílové jsou realizovány projekty z Programu rozvoje venkova, Osy IV. - Leader. Projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

 

Duležitá telefonní čísla


Kontakt

Městský úřad Jílové
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Telefon +420 412 557 711
Fax +420 412 550 203

Úřední hodiny
Po a St   8:00 - 17:00 hod.

00261408, plátce DPH
DIČCZ00261408
Datová schránka: bx8btu8

CEZ Distribuce  Planovane odstavky
Společenský a kulturní kalendář
Kulturní kalendář - vstupte
Jílovský zámek
Psi k adopci
YouTube kanál - vstupte
Regiony sob Mikroregion Labské skály MAS Labské skály Priprava SCLLD MAS Labske skaly 2021-2027 width= Společná česko-německá internetová prezentace MŠ Jílové ZŠ Jílové MC Sovička Portál veřejné správy České republiky Euroregion Elbe-Labe Ústecký kraj Regionální informační systém Regionální televize Ústeckého kraje Děčínský deník Statutární město Děčín EDěčínsko.cz Děčín.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR České Švýcarsko - turistické informace Pravčická brána Soutěsky ve Hřensku České Švýcarsko, o.p.s. Region České Švýcarsko - turisticko-informační portál Partnerská obec Rosenthal-Bielatal (německy) Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Statistika

Poslední aktualizace:
11. 4. 2021


Počítadlo